A magyar nyelvben a szőlészet alapszókincse - a szőlő és bor neve – ótörök eredetű, amiből arra következtethetünk, hogy a mesterség elemeit a honfoglalók is ismerték. Ezt igazolja az is, hogy Levédiában, a Kazár Kaganátussal való együttélés során, őseink már foglalkoztak szőlőtermesztéssel, borkészítéssel. Így Pannóniába érve és letelepedve folytathatták a szőlő- és bortermelést, felhasználhatták ismereteiket. A klasszikus Pannónián /Dunántúl/ kívül Magyarország területén a Honfoglalás előtt is volt szőlőtermesztés a Bodrog mentén és a Szerémségben, meghonosítása a keltákhoz köthető.

A pannóniai, közelebbről római eredetű balatoni szőlőkultúra a népvándorlás viharait is túlélte, de ezek a szőlőművelő és borkészítő ismeretek nagyon hamar beleolvadtak a Kárpát-medencébe érkező magyarság tudásanyagába. Később a nyugatról érkező papok és telepesek gyarapították a helyi ismereteket. Első királyaink fontosnak tartották a szőlőművelést. Ennek ékes bizonyítéka többek között, hogy a pécsváradi apátság alapításakor az apátság szolgálatára 110 fő szőlőmunkást is rendeltek.

A későbbi századokban a török uralom, illetve a Habsburgok kereskedelmi politikája visszavetette a bortermelést. Ezt tetőzte a XIX. sz. végén pusztító filoxéra vész is. Ennek megállítása /1897/ után új alapokon indult a magyar szőlészet-borászat, pl. alanyvessző termesztés. Különösen a történelmi borvidékeken fejlődött a minőségi borászat. Ekkorra minden adott volt ahhoz, hogy Magyarország ismét bekerüljön a bortermelés, borkereskedelem vérkeringésébe. A tokaji borok, a bikavér Európában és azon kívül is elismertté váltak. Néhány évtized kihagyás után a XX. század utolsó éveiben, kiváló borászainknak köszönhetően újraéledt a minőségi bortermelés. A pincészetekből kikerülő borok napjainkban már nemzetközi kitekintésben is megállják a versenyt.

Borrendünk nem kötődik egyetlen borvidékhez sem, céljainkat az ország egész területén kifejtett - a magyar borászatot és borászokat - támogató tevékenységünkkel kívánjuk elérni. Munkánk által szeretnénk hozzájárulni a borászok által megkezdett munka sikeréhez, hiszen erre tettünk fogadalmat megalakulásunkkor.