Tagjelölti tájékoztató

Tisztelt Jelöltünk!

Örömmel fogadjuk érdeklődésedet Borrendünk iránt. Ebben a tájékoztatóban minden fontos információt ismertetünk Veled, a Borrenddel és a tagfelvétellel kapcsolatban, hogy részletesen tájékozódni tudj, és ennek alapján eldönthesd, valóban részt szeretnél-e vállalni a munkánkban. A Pannónia Női Borrend a Magyar Borászatért Egyesület 2004. július 12-én alakult 12 fővel. Ma 19 rendes, 8 pártoló és 5 tiszteletbeli tagunk van. Azért alakultunk, mert mindannyian nagyon szeretjük a borokat, a borkultúrát és szeretnénk ténylegesen tenni a magyar borászokért, a magyar borkultúra fejlődéséért és jó hírének terjesztéséért. Közösségünkben néhányan hivatásszerűen foglalkoznak a borokkal, mások hobbiszerűen érdeklődnek iránta. Nagyon fontos számunkra, hogy a borrendi tevékenységet jó hangulatban, jó társaságban végezzünk. Fontosnak tartjuk folyamatos önképzésünket, amellyel elmélyítjük tárgyi tudásukat a történelmi borvidékek megismerésében. Ezért az egyes borvidékek jellegzetes szőlőfajtáit és borait bortúrákon tanulmányozzuk, megismerkedünk a magyar borászat jeles képviselőivel és a borászok szakmai tapasztalatait igyekszünk hasznosítani borrendi tevékenységünkben. A társasági élet különböző eseményein népszerűsítjük a kulturált borfogyasztást. Lehetőségeink szerint évente több alkalommal, a gasztronómia és a borászat összefüggéseit, az étkek és borok összhangját megismertető rendezvényeket szervezünk. Büszkék vagyunk arra, hogy 7 éven át mi szerveztük a Magyar Borok Bálját. A magyar borok külföldi megismertetése és megismerése érdekében igyekszünk évente eljutni egy külföldi borvidékre is, ahol az ottani borok megismerésén túl a helyi borrend közreműködésével bemutathatjuk a magyar borászok borait és tevékenységét. A Borrendünkhöz rendes tagként, illetve tiszteletbeli vagy pártoló tagként is lehetőség van csatlakozni. Az Egyesület tagjává választást a jelölt a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat benyújtásával kérelmezheti. A nyilatkozathoz – amennyiben jogi személy kéri felvételét – mellékelni kell a jogi személy igazolását arról, hogy nevében ki járhat el képviselőként az Egyesület tagságában.

A tagjelöltnek való jelentkezéshez legalább kettő alapító tag támogatása szükséges, majd a jelölt borrendi ülésen bemutatkozik a tagságnak. A tagjelölt a jelöltségét elfogadó elnökségi határozatot követően legalább egy évig köteles az egyesület munkájában aktívan részt venni. A jelölt ezen időszak alatt – amennyiben a szakmai tevékenysége nem kötődik a borhoz vagy a gasztronómiához, önköltséges alapon a fentiekhez kötődő, a borrend által javasolt szakmai képzésben kell, hogy részt vegyen. Az egy év alkalmas arra, hogy a Borrend és a tagjelölt megismerhesse egymást, és el tudjuk dönteni, tudunk-e együttműködni és jól érezni magunkat egymás társaságában. A jelölt számára is világossá válik, mivel is jár ez a munka, milyen költségei vannak a borrendi eseményeknek és fel tudja mérni, hogy szabadidejében jut-e elég minderre. A tagfelvételhez minden tag szavazata szükséges. Az egy éves jelöltség után, borvacsora keretében avatjuk taggá azt a jelöltet, akinek felvételével minden rendes tag egyetért. A rendes tagoknak S. Hegyi Lucia által tervezett borrendi díszruhájuk van, amit az új tagoknak maguknak kell megvásárolniuk.

Pannónia Női Borrend